Postup nastavení serveru odchozí pošty SMTP v programu Mozilla Thunderbird
1. Ve spuštěném programu Thunderbird klikněte v horním menu na tlačítku "Nástroje" a následně na "Nastavení účtu..."
2. V otevřeném okně klikněte na "Server odchozí pošty (SMTP)" v levém sloupečku a následně v pravé části okna vyberte "Výchozí server", klikněte na "Upravit". Pokud se v okně nenachází žádný server, klikněte na "Přidat".
3. V otevřeném podokně vyplňte adresu serveru, port a zabezpečení stejně jako na obrázku